23.2.2024 09:47

Tieto povinnosti by ste si mali plniť v manželstve

Manželstvo je záväzok medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa dobrovoľne a slobodne rozhodli spojiť svoje životy. Samozrejme, je potrebné spĺňať niekoľko podmienok stanovených zákonom.

Rovnako aj práva a povinnosti manželov upravuje zákon o rodine a manželia sú si v týchto vzájomných právach a povinnostiach rovní. Týmito záležitosťami sa zaoberá rodinné právo.

Medzi základné práva a povinnosti manželov patria:

Vernosť: zákon o rodine stanovuje povinnosť vernosti medzi manželmi.

Spoločné bývanie: manželia majú právo a povinnosť žiť spolu v manželstve.

Rešpektovanie dôstojnosti: Manželia majú povinnosť rešpektovať dôstojnosť toho druhého.

Starostlivosť o deti: Manželia sa majú spoločne starať o svoje deti.

Vzájomná pomoc: zákon vyžaduje, aby si manželia navzájom pomáhali.

Vytváranie zdravého rodinného prostredia: Zákon manželom ukladá povinnosť spoločne vytvárať zdravé rodinné prostredie.

Manželia majú spoločnú zodpovednosť za uspokojovanie potrieb rodiny, vrátane starostlivosti o deti a riadenia domácnosti. V otázkach týkajúcich sa rodiny by mali manželia rozhodovať spoločne a snažiť sa dosiahnuť dohodu. Ak však v zásadných otázkach nedokážu dosiahnuť dohodu, existuje možnosť obrátiť sa na súd, ktorý môže rozhodnúť na návrh jedného z manželov. Je to dôležitý mechanizmus na riešenie nezhôd a zabezpečenie spravodlivého rozhodnutia.

V manželstve platí, že úkony jedného z manželov zaväzujú oboch, pokiaľ ide o bežné záležitosti rodiny. Ide o dohodu, ktorá zabezpečuje efektívne riadenie každodenných vecí. Avšak, je dôležité si uvedomiť, že táto povinnosť neplatí, ak druhý manžel vopred vylúčil účinky zastúpenia voči inej osobe a táto osoba bola o tom vopred informovaná.

Foto: elements.envato.com

Text je součástí Refresher blogu, není redakčním obsahem. Administrátory můžete kontaktovat na [email protected].

Ohodnoť blog
0
Odeslat správu

Chceš vědět, když fadam přidá nový blog?

Zadej svůj mail a dostaneš upozornění. Kdykoliv se můžeš odhlásit.