ŠEPOT V TIENI. SILA ANONYMITY.

Prečo niekdy strácame schopnosť samostatého úsudku?

Lebo nám do toho vstupujú emócie, stres, rozptyľovanie, socio-kultúrne vplyvy, neistota či subjektívne presvedčenie. V nemalej miere aj psychológia davu. Jedným z najvýznamnejších prvkov psychológie davu je anonymita, ktorá nám dáva pocit bezpečia a zmenšuje tlak pri dodržiavaní spoločenských noriem. Vedie k deindividuácii, psychologickému stavu, kedy sa jednotlivci odosobnia a sú len bezmennou šúčasťou skupiny. Tento stav znižuje zábrany a zvyšuje pravdepodobnosť účasti na činnostiach alebo správaní, ktoré sú v rozpore s bežným morálnym alebo etickým kódexom. Keď sa cítime bezpečne skrytí medzi ostatnými, môžeme byť náchylní k správaniu, ktoré by sme inak neakceptovali. Davy vytvárajú svoje vlastné normy a hodnoty, ktoré môžu byť silnejšie než naše osobné presvedčenia. Znižujú sa tak naše zábrany a otvára sa cesta k správaniu, ktoré je mimo rámca bežných morálnych alebo etických hodnôt. Tieto „nové normy“ môžu byť silnými hnacími silami nášho správania, aj keď to odporuje vlastným individuálnym hodnotám alebo úsudku. Sociálne médiá sú dnes úzko prepojené s psychológiou davu. Rovnako ako vo fyzických davoch, ľudia na sociálnych platformách často zažívajú formu deindividuácie. Relatívna anonymita poskytovaná online profilmi môže viesť k zníženiu sebauvedomenia a osobnej zodpovednosti. Anonymita poskytuje pocit ochrany a odlúčenia od vlastnej identity v reálnom svete. Keď ľudia veria, že nebudú čeliť okamžitým následkom alebo zodpovednosti za svoje činy, môžu byť viac naklonení správať sa spôsobom, akým by sa v offline situáciách nesprávali. Psychológ John Suler to nazval „online disinhibičný efekt“, kedy sa ľudia správajú v online prostredí inak a často bezohľadnejšie alebo odvážnejšie ako by sa správali pri osobných interakciách. Dáva pocit bezpečia, anonymity, zbavuje nás zábran, rozpakov, s ním prekonávame nesmelosť a plachosť, s ním sme priamočiarejší . Znižuje pocit zábrany, sebaobmedzenia a sociálnych noriem pri komunikácii. Prečo? Pretože v online svete sa cítime, akoby sme hrali hry, bez následkov. Absencia interakcie tvárou v tvár a anonymita online komunikácie uľahčujú ignorovanie pocitov a perspektív iných. Nemusíme byť svedkami bezprostredného emocionálneho dopadu vlastných slov. Je dôležité poznamenať, že nie každý sa stáva arogantným alebo negatívnym keď je anonymný na sociálnych sieťach. Veľa ľudí používa tieto platformy na pozitívne a konštruktívne účely. Treba však neustále zdôrazňovať digitálnu zdvorilosť a empatiu, aby sa aj sociálne platformy nestali beztvárym davom.

www.meetpsychology.sk

Text je součástí Refresher blogu, není redakčním obsahem. Administrátory můžete kontaktovat na [email protected].

Ohodnoť blog
1

Chceš vědět, když Nina Hutirova Aleksieva přidá nový blog?

Zadej svůj mail a dostaneš upozornění. Kdykoliv se můžeš odhlásit.