Emocionálna inteligencia: Štít proti dezinformáciám (II)

Šírenie falošných správ, dezinformácií a senzáciechtivé rozprávania.

Záplava správ nás denne atakuje zo všetkých strán a schopnosť rozlíšiť fakty od fikcie sa stáva žiadanou zručnosťou. Uprostred toho všetkého sa vynára pozoruhodný stimul – emocionálna inteligencia. Okrem jej nevyhnutnosti pri budovaní kvalitných osobných vzťahov alebo efetívneho mamanažmentu, zohráva kľúčovú úlohu pri identifikácii falošných správ. Emocionálna inteligencia je schopnosť rozpoznať, pochopiť, riadiť a efektívne využívať svoje vlastné emócie, ako aj emócie iných. Zahŕňa empatiu, sebauvedomenie, interpersonálne zručnosti a schopnosť obratne sa orientovať v zložitých sociálnych situáciách. Spojenie medzi emocionálnou inteligenciou a identifikáciou falošných správ odhalilo jej potenciál ako mocného nástroja proti stúpajúcej vlne dezinformácií a falošných správ. Potvrdila to štúdia, ktorá pre tieto účely vyzvala účastníkov, aby si prečítali sériu správ na sociálnych sietiach alebo iných druhoch médií . Správy boli skutočné a vymyslené. Úlohou účastníkov bolo stanoviť ich podstatu. Následne mali aj opísať dôvody svojich odpovedí. Tí, ktorí verili, že vymyslené príbehy sú skutočné, to komentovali napr. „Mám s tým osobnú skúsenosť“, „Graf ukazuje všetko“ alebo „Komentátor k príspevku má rovnaké myšlienky ako ja“. Tí, ktorí správne identifikovali falošné, zavádzjúce správy, sa vyjadrovali napríklad: „Článok vyvoláva strach bez údajov” alebo „Zdá sa, že ide skôr o žart.“ Je vám to povedomé? Výskum odhalil, že tí, ktorí správne identifikovali typy správ, mali vysoké skóre v testoch EQ (emocionálnej inteligencie). S vysokou úrovňou emocionálnej inteligencie sme menej náchylní na falošné, manipulatívne správy. A ako to súvisí? Falošné správy často hrajú na emócie, používajú emocionálne nabitý jazyk aby získali pozornosť , ovplyvnili ľudí a rýchlo sa šírili. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou si viac uvedomujú svoje vlastné emócie a dokážu rozpoznať, keď sa niekto snaží vyvolať silnú emocionálnu reakciu na manipuláciu s ich vnímaním. Toto uvedomenie pomáha pristupovať k informáciám dôslednejšie. Pochopenie a regulácia vlastných emócií môže zabrániť impulzívnym reakciám na senzáciechtivé alebo zavádzajúce správy a perspektívy. Súčasťou emocionálnej inteligencie je aj empatia, pochopenie emócií a zámerov druhých. Keď sme sociálne uvedomelí, môžeme identifikovať motiváciu šírenia falošných správ, ako je vytváranie strachu alebo zmätku. Emocionálna inteligencia zvyšuje aj našu schopnosť zapojiť sa do produktívnych diskusií a debát. Podporou zdravej komunikácie nám emocionálna inteligencia umožňuje klásť otázky, aktívne počúvať a prezentovať protiargumenty s rešpektom. To môže viesť k vyváženejším konverzáciám, ktoré spochybňujú dezinformácie. Dezinformácie využívajú našu zraniteľnosť. Emocionálna inteligencia buduje náš štít.

Navštívte nás na www.meetpsychology.sk

#meetpsychology #emocionalnainteligencia #dobrýkrok

Text je součástí Refresher blogu, není redakčním obsahem. Administrátory můžete kontaktovat na [email protected].

Ohodnoť blog
0

Chceš vědět, když Nina Hutirova Aleksieva přidá nový blog?

Zadej svůj mail a dostaneš upozornění. Kdykoliv se můžeš odhlásit.