Počasie v roli nepriateľa

Časté búrky s hrmením, prevládajúce obdobia sucha alebo nebodaj lesné požiare a tornáda...

Určite ste aspoň raz zažili nepriaznivé počasie alebo ste o ňom počuli v televízii či na sociálnych sieťach. Mnohé krajiny sa každý rok pasujú s jej mnohými formami, či sa jedná o časté búrky s hrmením, prevládajúce obdobia sucha alebo nebodaj lesné požiare a tornáda.

V roku 2023 vyšla zaujímavá správa od CRED v spolupráci s EM-DAT, v ktorej sa písalo o zaznamenaných 387 prírodných katastrof a nebezpečenstiev spojených práve s počasím za rok 2022. Táto hodnota bola vyššia ako priemerný počet podobných javov od roku 2002 do roku 2021. Spomínané sú aj tri najväčšie búrkové udalosti, z ktorých dve sa udiali vo Filipínach, ktoré ovplyvnili viac ako 3.3 mil ľudí a tretia v USA.

Podobne zameraný výskum bol publikovaný v tom istom roku aj UNICEFom a volal sa ,,Children Displaced in a Changing Climate” (Deti vysídlené v meniacej sa klíme). Z názvu je pochopiteľné, že sa jednalo o dáta súvisiace s vysídľovaním detí v súvislosti s krízami spôsobenými nepriaznivým počasím. Približne 43.1 milióna detí muselo byť vnútorne vysídlených od roku 2016 do roku 2022, čo sa rovná vysídľovaniu približne 20 000 detí denne. Najväčší vplyv na to mali búrky a povodne.

19.7 miliónov vysídlených detí bolo spôsobené v danom období spomínanými búrkami. Najčastejšie šlo o oblasti Južnej a východnej Ázie, menovite Indiu, Čínu a Filipíny. Najväčší počet vysídľovania bol zaznamenaný v letnej monzúnovej sezóne, ktorá priebeha od apríla do septembra. V niekoľkých prípadoch avšak šlo o evakuáciu detí preč z rizikových oblastí ešte pred zasiahnutím prírodnou katastrofou.

Na Slovensku sa stretávame najmä s obdobiami sucha a silnými povodňami, ktoré spôsobujú škody na majetku, evakuácie a v horších prípadoch aj straty na životoch. Minulý rok v máji sa napríklad po viacerých oblastiach Slovenska prehnala silná búrka a spôsobila niekoľko zatopených ciest, zaplavených domov a záhrad. V obci Kokava nad Rimavicou v Poltárskom okrese bola táto povodeň najhoršia od roku 2011.

Na to, aby sa situácia detí, ktoré sa nachádzajú v krízach spôsobených počasím zlepšila a bola viac regulovaná, UNICEF odkazuje vládam, rôznym darcom, rozvojovým partnerom a súkromnému sektoru, aby sa zamerali na efektívnu ochranu detí a mladých ľudí tým, že zdostupnia špeciálne služby pre deti v krízach, pripravili ich na podmienky krajín, v ktorých žijú a v ktorých sa prírodné katastrofy dejú a v poslednom rade aby prioritizovali deti a mladých ľudí v oblasti klímy, humanitárnej a rozvojovej politiky, opatrení a investícií.

CRED. 2022 Disasters in numbers. Brussels: CRED; 2023. Dostupné na tomto odkaze: https://cred.be/sites/default/files/2022_EMDAT_report.pdf

UNICEF. Children displaced in a changing climate. 2023. Dostupné na tomto odkaze: https://www.unicef.org/media/145951/file/Climate%20displacement%20report%20(English).pdf

Nový Čas. Počasie poriadne potrápilo Slovensko: Krúpy, záplavy, zničené domy! Na týchto miestach zanechalo veľké škody.2023. Dostupné na tomto odkaze:

https://www.cas.sk/clanok/2802189/pocasie-poriadne-potrapilo-slovensko-krupy-zaplavy-znicene-domy-na-tychto-miestach-zanechalo-velke-skody/

Text je součástí Refresher blogu, není redakčním obsahem. Administrátory můžete kontaktovat na [email protected].

Ohodnoť blog
1
Odeslat správu
Skupina mladých ľudí plných faktov. Prinášame vám zaujímavosti a fakty z oblasti klimatických zmien. 💙 junior ambasadori 🤍 @unicef_sr @slovakaid 🗣️: 🧠🌱🌍🌳🫱🏿‍🫲🏼🌊☀️🫂 #slovakaid #odamatters Tento projekt „Mladí FAKTY-visti” v trvaní 07.2023 - 07.2024 bol realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Chceš vědět, když FAKTY-visti přidá nový blog?

Zadej svůj mail a dostaneš upozornění. Kdykoliv se můžeš odhlásit.